İnsan Nedir?

İnsan nisyan kökünden gelir. Unutma demektir nisyan. Bir ayette Allah: “Ve onlar gibi olmayın ki Allahı unutmuşlardır da Allah da … Daha fazla